Què és el ChatGPT?

ChatGPT és un model de llenguatge de gran escala desenvolupat per OpenAI, una organització de recerca en intel·ligència artificial amb seu a San Francisco. Des del seu llançament el 2020, ChatGPT s'ha convertit en una de les eines de processament de llenguatge més avançades i versàtils disponibles al mercat.

A diferència d'altres models de llenguatge, ChatGPT va ser entrenat usant una tècnica anomenada transfer learning, que permet aprofitar l'experiència adquirida pel model en una tasca per millorar-ne el rendiment en altres tasques. El model va ser entrenat en una àmplia varietat de tasques de llenguatge, incloses la generació de text, la traducció d'idiomes, la resposta a preguntes i la identificació d'entitats anomenades.

Una de les característiques més destacades és la capacitat per generar text amb una gran coherència i fluïdesa. Gràcies al seu entrenament en una àmplia varietat de textos, el model pot crear respostes coherents i convincents a una àmplia varietat de preguntes, des de preguntes tècniques fins a converses casuals.

Una altra de les fortaleses és la seva capacitat per respondre preguntes de manera precisa i efectiva. El model pot processar preguntes complexes i respondre amb informació rellevant i precisa, cosa que el converteix en una eina valuosa per a aplicacions com la creació d'assistents virtuals o la resposta automatitzada a preguntes freqüents.

 

 

A més, ChatGPT és tan versàtil que pot ser utilitzat en una àmplia varietat d'aplicacions mitjançant la seva API. Per exemple, el model ha estat utilitzat en el desenvolupament d'aplicacions de traducció automàtica. També s'ha fet servir en la creació de bots de xat que proporcionen una experiència d'atenció al client personalitzada i eficient. Fins i tot la generació de textos per millorar el SEO de webs.

Tot i les seves moltes fortaleses, ChatGPT també presenta alguns desafiaments. En particular, el model pot ser propens a replicar prejudicis i estereotips trobats als textos que utilitza per entrenar-se. Una mancança que cal destacar és que no sap callar. Sempre té una resposta per a tot, encara que sigui vaga o inexacta.

Encara que el model és molt avançat, encara hi ha àrees on pot fallar així que anirem seguint de prop els avenços d'aquesta prometedora tecnologia, ja que només pot anar millor.