Els chatbots i la seva suposada «intel·ligència»

Els chatbots que usen Intel·ligència Artificial són excel·lents eines per respondre preguntes, conversar i fer tasques simples. Però, com qualsevol tecnologia, també en tenen alguns problemes que és important tenir en compte. Tenen propensió a replicar prejudicis i estereotips trobats als textos utilitzats per entrenar-los. És habitual trobar respostes poc sensibles o ofensives, cosa que pot afectar negativament l'experiència de l'usuari.

La manca de comprensió de contextos complexos, la identificació d'ironies o el sarcasme pot resultar en respostes poc precises o inadequades.

A més, de vegades els chatbots que usen Intel·ligència Artificial poden ser confusos o difícils d'entendre per als usuaris. Això pot ser degut a una manca de claredat en les respostes oa una dificultat per proporcionar informació en un format accessible i fàcil d'entendre.

És important tenir en compte que són eines dissenyades per complementar, no reemplaçar, la interacció humana. Per tant, és possible que no siguin adequats per a situacions crítiques o importants, on la precisió i la comprensió completa són essencials.

Així doncs, són excel·lents eines per respondre preguntes, conversar i realitzar tasques simples, però és important tenir en compte les seves limitacions i utilitzar-les de manera apropiada (com qualsevol eina) per assegurar-se que brindin la millor experiència possible.