Arxiu d'etiquetes per a: Mailing

Aquest article no és un manual complet dús de les eines sinó una guia ràpida per importar contactes a mailchimp i fer un mailing amb una plantilla (Template) ja creada.

1.- Anar a la web de Mailchimp
https://mailchimp.com

2.- Premeu el botó «Log In»
Introduir credencials d'accés o registrar-se o, en cas de no recordar la contrasenya, dir-li que ens envieu un reset de contrasenya al nostre email.

3.- Polsar al menú superior Audience > Manage > Audience > Import contactes

4.- Hi ha diversos mètodes dimportació. En aquest cas, farem un Copiar/enganxar des d'un Excel o un full de càlcul. Seleccionat doncs «Copy/paste from file» premem el botó «Continue» inferior dret.

5.- Ens apareixerà una caixa de text on poder enganxar la nostra llista d'emails i un Checkbox que hem de marcar «I understand that my billing pla mai be automatically upgraded«. Això significa que, si la suma del nombre de correus electrònics que ja hem desat a Mailchimp + el nombre de correus electrònics que estem important supera els límits del compte, es poden aplicar càrrecs.

6.- Per poder enganxar els mails:
– Obrir l'excel / full de càlcul de Google Drive / altre programa / d'una taula on tinguem la llista de correus electrònics.
– Copiar la columna de correus electrònics al Guardapapers de Windows (Prement Ctrl+V)
– En el cas de voler obtenir la llista de correus electrònics d'un altre programa, aquest haurà de deixar-nos exportar la llista de contactes (emails) en format CSV, TXT, XML, Excel o similar.
– Si la columna de correu electrònic té caràcters impropis d'una adreça electrònica (per exemple: ;,?$%&#), Mailchimp no importarà correctament aquest correu electrònic.
– La manera de convertir comes (,) o punts i comes (;) a columnes en Excel és obrint l'Excel ia la pestanya superior «Dades» prémer el botó «Text en columnes». – Apareixerà l'assistent, amb l'opció «Delimitados» marcada premem «Següent». Seleccionem el caràcter que actuarà de separador (Tabnul·lació, Punt i coma, Coma, Espai, Un altre) i premem «Següent». Amb l'opció "General" marcada, comprovem la fila d'estí i premem "Següent". Crearà una columna per separació. En aquest punt, l'important és tenir una adreça de correu electrònic com a màxim a cada fila, podent tenir diverses columnes de correu electrònic. Aquesta(s) columna(s) de destinació són les que hem de copiar a la importació de contactes de Mailchimp del següent pas.

S'aconsella afegir el nostre correu electrònic com un dels destinataris per comprovar l'enviament o fer una prova abans d'enviar.

7.- Premem «Continueu» un cop enganxats a Mailchimp els mails al camp de text i revisem que estan correctes (un email per fila). Podem repetir el pas 6 tantes vegades com files o fonts de mails tinguem, per acabar tenint una sola fila d'emails enganxats. Si han cel·les (o files) en blanc quan seleccionem la columna, no passa res, ja que Mailchimp les omet.

8.- A la següent pantalla, amb l'opció “General” marcada, comprovem que està marcat el desplegable “Choose status of these contacts” en estat “Subscriviu» i premem la casella «Update existing contacts» per afegir-ne de nous i actualitzar els que potser ja tinguéssim introduïts. D'aquesta manera, els correus electrònics repetits no comptaran en el còmput total de subscrits. Opcionalment, podem afegir-los un Tag, que és una paraula per saber internament com anomenarem els correus electrònics d'aquesta importació.

9.- Premem «Import«.

10.- Ja tenim els emails importats, de manera que ara clicarem a «Campaigns» al menú superior de Mailchimp i apareixerà la gestió de mailings.

11.- Podem duplicar una campanya (Clicant a la fletxa que hi ha al costat del botó «View report»>Replicate) o crear una nova (Create Campaign). En tots dos casos, cal definir el Títol de la campanya (per identificar-la dins de Mailchimp), el títol de l'email que es rebrà (Subject), l'email de qui l'envia (From), els destinataris que hem importat des de «Audience» (To) i el contingut del mail (Content).

12.- Podem revisar o editar el contingut del mail fent clic al botó «Edit» al costat de Content, podent canviar el text, imatges, etc.

13.- Amb tot ja revisat ia punt, premem el botó «Send«.

14.- Apareixerà el botó de confirmació «Send Now» i ja haurem enviat el mailing.