Listado de la etiqueta: Hosting Cloud

El datacenter donde se aloja un sitio web puede tener un impacto en su posicionamiento en los resultados de búsqueda de los motores de búsqueda. Aquí hay algunos de los factores que pueden influir en el posicionamiento de un sitio en relación con su datacenter:

 1. Latencia: La latencia es el tiempo que tarda en llegar una solicitud desde el usuario hasta el servidor y volver con una respuesta. Si el servidor está lejos geográficamente del usuario, la latencia será más alta. Esto puede afectar negativamente la experiencia de usuario y, por lo tanto, el posicionamiento en los resultados de búsqueda.
 2. Ubicación geográfica: Google tiene en cuenta la ubicación geográfica del servidor al clasificar los sitios web. Si un sitio está alojado en un datacenter en una ubicación diferente a la del público objetivo, es posible que tenga un impacto en su posicionamiento en los resultados de búsqueda.
 3. Velocidad de carga: La velocidad de carga es un factor importante en el posicionamiento de un sitio web. Si un servidor se encuentra en un datacenter con una conexión lenta o una congestión de tráfico, esto puede afectar negativamente la velocidad de carga del sitio y, por lo tanto, su posicionamiento en los resultados de búsqueda.
 4. Reputación del datacenter: La reputación del datacenter puede influir en el posicionamiento de un sitio web. Si un datacenter ha albergado sitios web maliciosos o ha sufrido ataques previos, es posible que Google considere que es un riesgo para la seguridad y penalice los sitios web alojados en ese datacenter.

El datacenter donde se aloja un sitio web puede tener un impacto en su posicionamiento en los resultados de búsqueda de los motores de búsqueda. Por lo tanto, es importante elegir un datacenter que tenga una conexión rápida y confiable, una buena reputación y una ubicación geográfica apropiada para el público objetivo.

ARCAPOLIS dispone de datacenters en Madrid (España), Londres (Reino Unido), Puerto de Ems (Holanda), Fráncfort del Meno (Alemania) y Los Ángeles (Estados Unidos).

Nous Hostings Cloud

La seguretat el primer

 


Els nous serveis d’ARCAPOLIS de hosting Cloud inclouen:
 • Plataforma Cloud d’alt rendiment amb recursos garantitzats.
 • Infraestructura a Google Cloud (a 2 centres de dades a triar). En hostings cloud, la disponibilitat i confiabilitat és molt millor que en un compartit, ja que hi ha redundancia addicional. Si una màquina cau, la resta de màquines es fa càrrec de la càrrega. Aconsellem el primer a Madrid i el segon a Eemhaven (NL), Londres o Frankfurt.
 • IP dedicada.
 • WAF propi (firewall d’aplicacions web intel·ligent).
 • Sistema de prevenció de bots basat en IA de Google per evitar atacs de força bruta.
 • Hosting premium gestionat i monitoritzat 24 hores.
 • Suport i manteniment web ARCAPOLIS (servei tècnic especialitzat amb més de 20 anys d’experiència en desenvolupament i disseny web).
 • Updates periòdics regulars i crítics del tema, plugins i nucli de WP.
 • Panell de control pel client.
 • Servei de hosting i correu en màquines independents.
 • Servei de manteniment gestionat de WordPress i WooCommerce (si la web ha estat desenvolupada per ARCAPOLIS).
 • Protocol DSNSSEC en tots els dominis.
 • Inclou instal·lació i configuració de plugins de Seguretat i optimització de WordPress.
 • Escalat automàtic (afegeix CPU i RAM automàticament en pics inesperats que eviten errors, pèrdua de tràfic i temps d’inactivitat per saturació).
 • Còpies de seguretat diàries (30 dies).
 • Còpies de seguretat manuals a demanda.
 • Staging, Git y WP-CLI (eines per fer desenvolupaments paral·lels sense tocar la web original).
 • Configuració i administració de la caché dinàmica al WordPress. En part configurada manualment, en part automàticament.
 • CDN inclòs (Cloudflare) per filtrar els atacs a la web i millorar la velocitat de càrrega.
 • Certificat digital SSL inclòs (Let’s Encrypt).
 • Energia lliure d’emissions de carboni ininterrompudament.

 


Opcional:
 • Site Scanner Premium
 • CDN Premium Cloudflare
 • Plugin Firewall per WP premium
 • Còpies de seguretat a AWS, Google Drive o local